Raadvast Adviseurs

Raadvast Adviseurs is een bureau op het gebied van bouw- en vastgoedadvisering. Dienstverlening vindt plaats door bouwbegeleiding. Dit geldt voor alle fasen in de levencyclus van vastgoed - initiatief - ontwerp - uitvoering - beheer en onderhoud.

Het betreft de disciplines:

  • Locatieverwerving (inclusief veredeling van een gebied en/of een locatie)
  • Projectontwikkeling
  • Projectrealisatie en
  • Beheer en exploitatie.

Advisering vindt plaats ten behoeve van nieuwbouw en ook voor renovatie- en onderhoudwerken.

Opdracht kan worden gegeven voor de gehele levenscyclus (integrale aanpak), of per discipline afzonderlijk. In alle gevallen is het uitgangspunt; nastreven van een duurzame functionele kwaliteit.

Kennis en ervaring

Het bureau staat onder leiding van een directie met meer dan 40 jaar ervaring in de bouw. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling en realisatie van woning- en utiliteitsbouw. Ook voor het tot stand brengen van infrastructuur en civiele betonbouw. Ervaring en kennis zijn opgedaan bij landelijk opererende bouwbedrijven met een eigen ontwikkel- en beheerafdeling.